TJ Sushi Platter

12 pcs. California roll
6
 pcs. Spicy tuna roll
6 pcs. Shrimp tempura roll
6 pcs spider roll
6 pcs. cucumber roll
6 pcs. rainbow roll
6 pcs. dragon roll
4 pcs.Tuna
4 pcs. salmon
4 pcs. Yellow Tail
4 pcs. eel
4 pcs. shrimp
4 pcs. snapper